top of page

Areas of Expertise

Krízisintervenció
Aerial Forest

"A kínaiak két ecsetvonással írják a 'krízis' szót.

Az egyik vonás a veszélyre utal, a másik a lehetőségre.

Ha krízisben vagy, légy tisztában a veszélyekkel -

de ismerd fel a helyzetben rejlő lehetőséget is."

(John F. Kennedy)

Élete során bárki kerülhet olyan helyzetbe, melyet válságosnak ítél, melyben súlyosan fenyegetettnek érzi testi-, lelki-, kapcsolati-, vagy akár anyagi értékeit. (Pl. Hirtelen jött súlyos betegség, baleset, szakítás, válás, haláleset, erőszakos cselekmény áldozatává válás, stb.) Ilyenkor, habár az ember minden figyelme és erőfeszítése a válság feloldására irányul, az eddig jól bevált megoldási módok nem elegendőek. Ennek hatására az ember lelki egyensúlya felborul, képtelenné válik feladatai megfelelő ellátására, s végső elkeseredésében az öngyilkosság gondolata is felmerülhet benne.

Krízishelyzetben gyakran érezzük úgy magunkat, mintha nagy köd venne körül, és hiába tapogatózunk egyre kétségbeesettebben, nem találjuk a kiutat, és néha „régi”, más helyzetben talpraesett önmagunkat sem. Valami új megtanulására, megtapasztalására van szükség, s ha ez sikerül, lelkileg megerősödve kerülhetünk ki a krízishelyzetből. Kapaszkodó nélkül azonban nem mindig sikerül kimászni a gödörből, s a fennálló válsághelyzet életünk elakadásához, krónikus betegségek megjelenéséhez, elhúzódó depresszív állapothoz vezethet.

Ha úgy érzi túl sűrű a köd, túl mély a gödör – segíthet egy, akár csak pár alkalmas, pszichoterápiás konzultáció, krízisintervenció. Ennek során pszichológus szakember segítségével számba vesszük a külső, belső tartalékokat. Eleinte akár konkrét tanácsokkal, majd egyre inkább a személyes megoldási módszerek skálájának bővítésével igyekszünk segíteni az egyensúly visszanyerésében.

Hosszabb távon célunk, hogy a krízist átélt személy visszanyerje erejét és hitét a mindennapi élet továbbviteléhez, megpróbáljuk megérteni mi is vezetett a válsághelyzethez, milyen új probléma-megoldási technikákkal gazdagodott, mit tanult önmagáról a jövőre nézve. Ez egy, a krízisintervenciót követő hosszabb-rövidebb szupportív terápia során, keretein belül valósulhat meg.

Integratív párterápia
Heart Shape Cookie Cutter

“A házaspároknak el kell sajátítania a csatározás művészetét, ahogy meg kell tanulniuk a szeretkezés hogyanját és mikéntjét is. Jó vita tárgyilagos és őszinte - nem ördögi és kegyetlen.

Jó vita egészséges és konstruktív,

és képes megteremteni az egyenlőség princípiumát a házasságon belül."

(Ann Landers)

A legtöbb emberi kapcsolatunk - beleértve a házasságokat, barátságokat, különféle családi kapcsolatokat - nem tökéletes. Mindannyian magunkkal hozzuk kapcsolatainkba saját elképzeléseinket, értékeinket, véleményeinket, személyes múltunkat; és ezek gyakran nagyon is eltérnek a másik fél kapcsolatba hozott 'csomagjától'. Azonban ezek az eltérések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a kapcsolatot egyre növekvő konfliktusok fenyegetik, vagy ítélik halálra. Épp ellenkezőleg, a különbségekből - azokat megértve és kihasználva - előnyt kovácsolhatunk; az, ami eltérő bennünk sokszor épp kiegészít, jó csapattá tesz minket.

De a kapcsolatok bizony próbára vannak téve időnként, és előfordulhat bármely pár életében, hogy a régi szokások nyugtalanítóvá vagy az előre haladást akadályozóvá válnak, vagy akár, hogy egy adott kérdés felmerülése azonnal konfliktus helyzetet teremt. Nem számít, hogy a kommunikáció és az egymás iránti törődés hirtelen vagy fokozatosan romlik el és hagy alább - a pár életében mindkét esetben megjelenik a stressz, a feszültség, a szomorúság, az aggodalom, és a félelem.


A párterápia segít (a házasságban vagy azon kívül élő)pároknak jobban megérteni és megoldani a konfliktusaikat. A párterápia segít jobbá tenni a kapcsolatot, az által, hogy eszközöket az a konfliktusaik megoldásában elakadt pároknak, melyek segítségével jobban kommunikálnak, ügyesebben megbeszélik nézetletéréseiket, könnyebben elfogadják különbségeiket és közösen törekedhetnek a problémák megoldására.

A párterápia segítséget nyújthat Önöknek az alábbi esetekben:

 • Harag és indulatkezelési gondok

 • Változó szerepk (pl. szülői, nyugdíjas szerep megjelenése)

 • Kommunikációs nehézségek

 • Gyermeknevelési nehézségek, nézeteltérések

 • Kulturális különbségek

 • Válás (a döntés meghozatala, illetve a következményekkel való megbírkózás)

 • Hűtlenség, a harmadik fél megjelenése a kapcsolatban

 • Pénzkezelési gondok/eltérések

 • Gyermekáldás elmaradása/meddőség

 • Patchwork családok

 • Fzikai vagy mentális betegség a családban

 • Egynemű párok kapcsolati nehézségei

 • Szexuális zavarok, nehézségek

 • Drog/alkohol/függőségi zavarok

 • Munkanélküliség

 

Az Intergratív Párterápia két értelemben is 'intergratív':

 1. integrálja a két fő terápiás célt: az elfogadást és a változást (melyek párterápia pozitív végkimenetelének tekinthetőek)

 2. integrál egy sor eltérő terápiás módszert, melyeket a terapeuta egy adott viselkedési és elméleti keretbe ágyazva alkalmaz (melynek célja bizonyos viselkedési és egyéb változások elősegítése)

 

Párterápia lehet rövid távú, mivel előfordulhat, hogy csupán néhány konzultációs alkalom képes átsegíteni egy kritikus időszakon; vagy szükség lehet hosszabb (több hónapos) párterápiára is, annak érdekében, hogy jobbá tegyünk egy megromlott kapcsolatot. Azok a párok, akik sikeres terápiát zárhatnak általában néhány konkrét változtatást visznek véghez a közös munka során annak érdekében, hogy párjuk valamely igényét kielégítsék (lehet ez akár egy olyan apróság, mint a reggeli csók, hosszú távon bármely, ismétlődő gesztus nagy erővel tud hatni), és mindeközben képessé válnak arra, hogy nagyobb érzelmi elfogadást tanusítsanak egymás iránt.

Meseterápia
Holding Books

" A mesék világa kalandos utazásra invitál, mely utazás a változás élményével kecsegtet.”
(Maria Varano)

A mese, a vers, de még a dráma és az elbeszélés is számtalan egyéb funkciója mellett társunk lehet az egyedüllétben. A történetek segíthetnek megtapasztalnunk azt a sokszor kissé keserű, de alapvetően mégis felemelő érzést, hogy voltak már mások is olyan reménytelen helyzetben, mint amiben épp vagyunk; s amint ezt megérezzük, máris több energiánk van a helyzettel való megbírkózásra.

Sokan állítják, hogy amikor gyermekeinknek abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy saját magukra és belső erejükre leljenek, nincs jobb segítőeszköz, mint a mese. A meseterapueták szerint ugyanez igaz a felnőttekre vonatkozólag is (akik mind magukban hordoznak egy belső gyermeket - saját gyerekkoruk élményei és emlékei formájában).

A mesék segítségünkre vannak:

 • életünk darabkáinak összerendezésében

 • lelkünk bonyolult működésének felfedezésében és megértésében

 • rég-elvesztett és új erőforrások fellelésében (melyek segítségével tovább haladhatunk majd saját történetünkben)

 • a döntések meghozatalában, a továbbindulásban.

 

A mesék életünk minden területén jól hasznosíthatóak, de különösen igaz ez azokra a változásokkal teli életszakaszokra (kamaszkor, fiatal felnőttkor, szülővé válás, stb.), amikor belső történetünk zavarossá, érzéseink keszekuszává válnak veszélyeztetve ezzel a mindennapokban való sikeres helytállásunkat. Az ilyen helyezetben mutat irányt, vezet keresztül, segít minket a mese, ami tipikusan egy (az addig fennálló) egyensúlyból kibillent világba hív minket, ahol valamilyen (külső vagy belső) változás arra készteti a mese hősét, hogy útnak induljon annak érdekében, hogy helyreállítsa a rendet. A pszichológust felkereső emberek gyakran épp azért kérnek segítséget, mert addigi életrendjük valamiért felborult és kénytelenek maguk is a változás útjára lépni annak érdekében, hogy harmóniát tudjanak teremteni magukban és maguk körül.

A meseterápia során a terapeuta lehetséges, hogy arra kéri kliensét, hogy maga alkosson mesét (ezt természetesen megelőzheti valami féle relaxáció, mely a kreatív, alkotó folyamatot facilitálja), majd ezt követően a terápiás munka az így kikerekedett történet mélyebb rétegeinek felfedezéséből, a különféle szereplők, szimbólumok megértéséből áll (hiszen ezek türközik a kliens által megélt valóságot  - az elakadástól egészen a megoldásig).

Előfordulhat azonban az is, hogy a terapeuta a kliens kedvenc vagy épp legkevésbé kedvelt meséjét használja a terápia során és annak kibogozásában segít, hogy a kliens vajon hol is veszett/akadt el a mese labirintusában, majd segít a ki/tovább vezető út megtalálásában.

A meseterpiáa alkalmazható kreatív és művészetterápiás módszerekkel együtt, melyek segíthetik egyes mesei tartalmak kifejezésre juttatását a szó szerinti megmutatás, megformálás által. Míg egyes terápiás alkalmak a különféle mesei motívumok (pl. szereplők, helyszínek, stb.) felfedezésével telnek, más alkalmat a mese egyes részeinek újrahallgatásának, a bennünk felmerülő asszociációk, érzések, történetek felszínre hozásának szentelünk.

Tovàbbi alkalmazott mòdszerek
 • kognitìv teràpiàs elemek

 • relaxàcios technikàk

 • vezetett imaginàciò

 • autogèn trèning

 • kreatìv/művészetterápiàs mòdszerek

 • szomato (test fòkuszù) teràpiàs mòdszerek

 • asszertìv kommunikàciòs technikàk

My Approach
A portrait of a young person with a ring in the nose
Brainstorming
Meditation
Painters Palette
bottom of page