top of page

About me

Minden terapeuta munkáját meghatározza három dolog: a képzése, a személyisége és a tapasztalatai. Ezek folyamatosan hatással vannak arra, ahogyan gondolkodik, cselekszik vagy reagál. Számomra az egyik legfontosabb üzenet, amellyel képzésem évei során találkoztam a következő, Milton H. Eriksontól származó gondolat: "az emberek nem azért fordulnak tanácsadóhoz, hogy megvilágosodjék a megváltoztathatatlan múlt, hanem mert elégedetlenek a jelennel, és jobbá szeretnék tenni a jövőt."

Munkám során a jelenre fókuszálok (ami persze mindig tartalmazza a múlt lenyomatait), illetve a jövőre figyelek, melyet elsősorban nem a múltunk, hanem a jelenre adott válaszaink határoznak meg. Úgy hiszem, a legtöbbször a kifelé vezető út a problémák sűrűjén át vezet - terapeutaként az én felelősségem, hogy olyan erős és megbízható határokat építsek, melyek akkor is megtartják a rajta közlekedőt, amikor göröngyössé válik. Azt gondolom, hogy a kliens által hozott probléma megoldásához elengedhetetlen a bizalomteli terápiás kapcsolat kialakítása a kliens és terapeutája között.

A multikuturalitás èvtizedek òta életem szerves része. Tanultam (kamaszkènt) Ausztràliàban majd (egyetemistakènt) Ròmàban, többnyelvű csalàdban èlek olasz fèrjemmel ès gyermekeinkkel, egy èvtizede tanítok a SOTE-n külföldi orvostan hallgatókat, illetve nyújtok segítsèget expatriotàknak magànrendelèsem keretein belul.  

Hiszek benne, hogy mind egyediek és különlegesek vagyunk; hogy erősségeink, tapasztalataink, és igaz álmaink nem lerombolhatóak vagy elrabolhatóak. Hiszem, hogy minden embernek vannak veleszületett érdemei és ezért képes hozzájárulni a közösséghez. Úgy vélem, mindannyian képesek vagyunk egymást méltósággal és tisztelettel kezelni, lehetőségeket teremteni álmaink megvalósítására; illetve segíteni egymást abban, hogy belső értékeinket felleljük. Ezt mindannyian megérdemeljük, így munkám során ügyelek arra, hogy e szerint a látásmód szerint kapcsolódjak másokhoz.

"Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, 
a hangzavarban leld fel a harmóniát.
A nehézségek közt pillantsd meg a lehetőséget."

A. Einstein

Szakmai tapasztalatok

Magánrendelés

 • 2012 - 

A Mindwell Pszichológiai Központ Szakmai Vezetője

 • 2023 - 

Meghívott előadó

 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest 2011 - 

  • Pszichológia 1-2 orvostan hallgatóknak

  • Pszichológia orvostanhallgatóknak

  • Orvos-beteg kommunikáció orvostan hallgatóknak

 • Pécsi Tudományegyetem (PTE) 2012-2014

  • Tanácsadás pszichológiája

  • Pszichológiai interjú technikák

 • Károli Gáspár Református Egyetem,Budapest 2011-2013

  • Képi-, kifejezéspszichológia

 • Zsigmond Kiràly főiskola, Budapest 2012-2013

  • Evolúciós pszichológia

  • Gazdasági pszichológia

 • A “Social Mind” című Joseph P. Forgas könyv társfordítója

 • Tanácsadó/mentor

  • Hátrányos helyzetű munkavállalók reintegrálása „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” EU Program keretén belül, 2011

 • Rendszeresen elfogadok mèdia (tv, ràdiointerjù) felkèrèseket, tartok előadàsokat ès workshopokat.

Kèpzèsek

Diplomàk

 • Tanácsadó Szakpszichológus posztgraduális képzés (2 év) – családterápiás szakirány - Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE)

 • o Képi Kifejezéspszichológiai Szakirányú Továbbképzés (2 év) - Károli Gáspár Egyetem, Budapest

 • o Pszichológus diploma, Életvezetési és pályatanácsadás szakirány (5 év) - Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE)

 • o Angol nyelv és irodalom bölcsész diploma, Ausztrál kultúra és irodalom szakirány (4év) - Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE)

 

Módszerspecifikus képzések

 • Autogén Tréning Relaxációs Terápia (150 órás képzés) -                 Eötvös Lóránd University (ELTE), Budapest

 • Projektív Rajztesztek a Diagnosztikában (70 órás képzés) -               Vass Zoltán, Phd (International Scientist of the Year 2002)

 • Erasmus/Socrates Program Róma, Olaszország (9hónap) -             Universitá Degli Studi di Roma “La Sapienza”,                           Facoltá di Psicologia

 • Pár-, és családterápiás Képzés (400 órás képzés) -                         Magyar Családterápiás Egyesület

 • Kreatív Családterápiás Önismereti Csoport (120 órás képzés) -       Magyar Családterápiás Egyesület

 • Szomatodrama, test-(pszicho)terápiás tréning (120 órás képzés) -     Magyar Szomatoterápiás Egyesület

 • Meseterápiás módszerek (Magyar mesterek: Márta Antalfai, Ildikó Boldizsár; Olasz mesterek: Alba Marcoli, Paola Santagostino)

bottom of page