Eva Pollak
Pollák Éva
Tanácsadó szakpszichológus
Pár-, és családterapeuta
Szomato-pszichoterápia

“Több bölcsesség van a testben, mint legjava tudásodban.”
(Friedrich Nietzsche)

A szomato-pszichoterápia vagy testterápia elnevezés egy olyan terápiás módszerre utal, mely a test-tudat együttműködésére épít, abból indulva ki, hogy az emberi test az egész embert tükrözi vissza: a test 'szoma' és a lélek 'psziché' állandó interakcióban állnak egymással. Ahogyan azt más terápiás elképzelések is állítják (pl. viselkedésterápia) az ember teste megkerülhetetlen a lelki élmények, problémák, traumák, elakadások értelmezése során.

A szomato-pszichoterápia egy olyan módszer, mely a kliens fizikai élményeire fókuszál mintegy bevonva a testet a terápiás munkába, melyben egyaránt jelentőséget kap a légzés, mozgás, érintés (stb.) és a nem-tudatos testélmények (testi emlékek). Mindeközben, a testünkről alkotott képünk, a testtel való viszonyunk kiindulási pontként szolgál egy új, harmonikusabb egyensúly megteremtése során. A szavakba öntés előtti (ún. preverbális) élményeket, testi érzeteket, a testképet illetve a test saját 'történetét' egytől egyig fontosnak tartjuk ebben a fajta terápiában, mivel ezek határozzák meg, hogyan éljük meg a különféle szociális kapcsolatokat, illetve hogyan viszonyulunk az intimitáshoz.

A test fókuszú terápiás módszerek különösen nagy segítségére lehetnek az olyan fizikai tünetektől (pl. fejfájás, magas vérnyomás, emésztési és gyomor panaszok, stb.), melyek hátterében nem testi okok, hanem a stressz okozta érzelmi nehézségek állnak. Amennyiben valaki krónikus betegséggel küszödik (pl. allergia, krónikus fájdalom, rák, cukorbetegség, epilepszia, stb.), vagy a közelmúltban élt át hirtelen egészségvesztést (pl. egy baleset, szívroham, stb. okán) szintén a test-fókuszú terápia javallot. Használható a módszer azonban olyan fizikailag jó egészségnek örvendő emberek esetében is, akik szeretnék testük működését jobban átlátni, elfogadni, vagy arra vágynak, hogy testi-lelki működésük integráltabb, harmonikusabb legyen.

A szomato-terapeuta munkája során igyekszik felfedezni a kliens testében hordozott élettörténetét, törekszik az emlékek testi érzetek szintjén tárolt részét a tudattalanból tudatos szintre emelni; illetve verbális technikákkal segít a felszínre törő élmények és érzések integrálásában, elfogadásában. A terápiás munka során az önmagunkról alkotott tudásunk azon aspektusai, melyeket eddig távol tartani igyekeztünk, elidegenítettünk újra aktívvá, elfogadhatóvá és az énképbe beépíthetővé válnak.

A testterápia tehát egy igen izgalmas kaland, melyben a képzett és tapasztalt terapeuta egyaránt dolgozik a a kliens fizikai, érzelmi és mentális élményeivel egyes szakmai és etikai követelményeknek eleget téve (pl. az érintést illetőleg).

A szomato-terápia csoportos helyzetben is alkalmazható formája az ún. szomato-dráma (a pszichodráma egy ága), melynek során az egyes csoporttagok testi működései/testhez (vagy testrészhez) kapcsolódó érzései kerülnek kivetítésre és megjelenítésre a 'színpadon' (továbbiak a drámatechnikákról a pszichodráma nevű módszer leírásánál olvashatóak).