Eva Pollak
Pollák Éva
Tanácsadó szakpszichológus
Pár-, és családterapeuta
Műveszetterápia

Az alkotás lemossa a lélekról a mindennapok porát” 
(Pablo Picasso)

 

A művészetterápia nem más, mint az alkotó tevékenység felhasználása a terápiás munka során. A terapueta által kialakított és folyamatosan biztosított támogató légkörben a krízisben levő, traumát átélt, vagy belső elakadással/külső kihívásokkal szembenéző ember saját kifejező erejét előhívva válik képessé arra, hogy helyzetére és problémájára új nézőpontokból tekintsen. A művészetterápia semmi féle tehetséget vagy előképzettséget nem követel, csupán arra bíztat, hogy a belső érzéseket szó szerint megformáljuk, megjelenítsük.

Az alkotás, majd az elkészült műről való beszélgetés növeli az ember önismeretét, megerősíti azon képességünket, hogy saját érzéseinkre reflektálni tudjunk és így hozzásegít a stresszel, testi-lelki tüneteinkkel, fájdalmas, traumatikus életeseményeinkkel való szembenézéshez és azok feldolgozásához. Az alkotásban való elmerülés élménye lehetővé teszi a mélyre elásott érzések (pl. harag, félelem, vagy a tehetetlenség) felszínre hozatalát, és képessé tesz minket arra, hogy kimondjuk, vagy legalábbis körülírjuk őket.

A művészetterápia alapja az a gondolat, hogy legfontosabb (sokszor kevéssé tudatos, önkéntelen felbukkanó) érzéseink, gondolataink, reakcióink könnyebben kifejezhetőek képek segítségével, mint szavakkal. A terapeuta épp ezért az alkotásra alkalmas anyagok és technikák (ceruza, agyag, kövek, kagylók, sbt.) széles választékát igyekszik segítségük hívni annak érdekében, hogy belső képek, szimbólumok felszínre hozatalát segítse elő. A terápia során ezeket a szimbólumokat, illetve a hozzájuk kapcsolódó érzéseket, gondolatokat igyekszik a terapeuta a klienssel együtt (a kliens számára biztonságos módon) megközelíteni és értelmezni.

Ahogy Laing mondta: "Minden eredeti művészeti tevékenység bizonyos fokig betekintést enged az alkotó személy lelkének egy részébe. Senki sem képes létrehozni ugyanazt az az alkotást. Művészetterápia lehetőséget kínál arra, hogy a lelki problémával küzdő ember betekintést nyerjen önmagába és mindehhez olyan légkört biztosít, ahol a kliens valóban saját maga lehet ... Az alkotás egyszerre biztosít lehetőséget az önmagunkról való kommunikációra és az önmagunkkal való szembenézésre."