Eva Pollak
Pollák Éva
Tanácsadó szakpszichológus
Pár-, és családterapeuta
Kognitív terápia

Az embert nem a dolgok maguk zavarják, hanem a róluk alkotott képük."(Epictetus)

 

A kognitív viselkedésterápia azoknak a módszereknek az együttese, amelyek az egyén külső- és belső világa közti kapcsolati zavarok kiküszöbölését, megszüntetését szolgálják. A 'külső világba' tartoznak a viselkedés különféle formái, illetve a fizikai, és szociális környezettel való kapcsolatunk; a 'belső világ' részét pedig gondolkodásunk, képzeletünk, érzelmeink, motivációink és vágyaink képezik.

A kognitív viselkedésterápia során a személy szert tesz a saját viselkedése, illetve a tettei következményei fölötti uralomra. A terápia célja a kedvezőtlen, vagy egyszerűen csak helytelenül rögzült viselkedésmódok pozitív irányú befolyásolása, és az új, adaptívabb viselkedésmódok rögzítése, begyakorlása. A kognitív terápia elsősorban a gondolkodás információfeldolgozási, jelentésadási folyamatára koncentrál, és abból indul ki, hogy a neveltetés, tanulás, tapasztalás során mindannyiunkban kialakulnak ún. központi attitűdök, gondolkodási minták, melyek alapvetően meghatározzák viselkedésünket. Épp ezért a kognitív viselkedésterápia a gondolkodás torzulásainak megszüntetésére törekszik, a tanult 'hibás programok', kognitív sémák „át/felülírásával”. A folyamat végére - a személyiség átrendeződésével, újraalkotásával - pozitív változás következik be a hangulat, az önkontroll és magatartás terén.

Amikor Michelangelotól megkérdezték "Mondja mester, hogyan lehet azokból a durva kőtömbökből olyan csodálatos szobrokat készíteni?" - ő nemes egyszerűséggel azt felelte: "Igazán egyszerű, csak a felesleget kell lehámozni róla, és alatta van a szobor."

Úgy vélem, hogy mindannyian csiszolatlan gyémántok vagyunk, csak értő kezek kellenek a megmunkáláshoz! Az ember csak úgy élhet harmóniában, sikerekben gazdag életet, ha egyaránt érti az őt körülvevő külső világot, illetve a benne rejlő belső világot. Az önformálás, az önismeret elmélyítése elengedhetetlen, hiszen ezek segítik elő az élet kihívásaihoz, változásaihoz való alkalmazkodást.