Eva Pollak
Pollák Éva
Tanácsadó szakpszichológus
Pár-, és családterapeuta
Imaginációs technikák

„A képzelet a lélek szeme.” (Joseph Joubert)

 

A latin eredetű ’imaginatio’ szóból több kifejezés is ered: képzelet, képzelőerő, elképzelés. A képzelet erejét (avagy az imaginációs technikákat) az ún. szimbólumterápiák során alkalmazzuk, melyek során a relaxált állapotban megidézett, majd tovább alakított képek, szimbólumok mintegy hidat képeznek a terapeuta és a kliens között elősegítve a gyógyulási folyamatot.

A KIP (katatim imaginációs pszichoterápia) egy Prof. Hanscarl Leuner nevéhez fűződő terápiás módszer. A KIP során a terapeuta ún. vezetett imaginációval teremti meg a kliens számára az önfelfedezéshez, ön(újra)definiáláshoz szükséges helyzetet. A KIP során az ember képessé válik arra, hogy felidézzen, átalakítson, vagy újra formáljon olyan belső, szimbolikus képeket, melyek saját magának, helyzetének és reakcióinak megértéséhez, illetve elfogadásához vezethetnek. A KIP során felszínre kerülő  képek segítenek:

• az érzelmek szintjén = belső, szimbolikus vágyteljesítésben (olyan érzések megélésében, mint az elfogadás, bűnhődés, elengedés, feldolgozás, megkönnyebbülés)

• kognitív (gondolati) szinten = a múlt/jelen eseményeinek újraértelmezése, újraélése, visszaidézése és átdolgozása révén segít az önmegértés elmélyítésében

• a viselkedés szempontjából = a szimbolikus tartalommal bíró belső képek lehetővé teszik új viselkedésminták kialakítását

A viselkedésterápiák rendszerében a képzeleti folyamatok reproduktív (újrateremtő) és anticipatív (előrejelző) funkciói egyaránt meghatározóak. Más szóval, az imagináció terápiás felhasználására azért kerül sor, mert az lehetőséget teremt egyes események megismétlésére, s az azokkal járó érzések újbóli átélésére, feldolgozására, vagy akár rekonstruálására (azaz újra/átalakítására) a kliens számára biztonságos képzeleti világban.

A szociális szorongás, pánik, depresszió, lámpaláz vagy a teljesítményblokk, sőt különféle fizikai-pszichoszomatikus tünetek (pl. álmatlanság, fejfájás, magas vérnyomás, táplálkozási zavarok,stb.) is kezelhetőek az imaginatív technikákkal, elsősorban ezek elővételező, próbacselekvési és valóságrekonstrukciós funkcióinak segítségével. A vezetett imagináció olyan érzelmileg egészséges (kiegyensúlyozott) emberek esetében is alkalmazható, akik személyiségük gazdagítására, kreativitásuk fejlesztésére, probléma-megoldó repertoárjuk bővítésére, és önismeretük elmélyítésére vágynak.