Eva Pollak
Pollák Éva
Tanácsadó szakpszichológus
Pár-, és családterapeuta
Családterápia

“Bármi változhat bennünk, de a család az, ahonnan indulunk, és ahová visszatérünk.
(Anthony Brandt)

 

A családterápia segítséget nyújt a család egészének, megszólítva és aktívan bevonva a család több vagy minden tagját, akik személyesen is jelen vannak a terápia során. A családterápia javasolt lehet, amennyiben az egyik családtag hosszabb-rövidebb ideje küzd egy adott problémával (pl. a gyerek), melyhez a családi kapcsolatok is hozzájárulhatnak, vagy akár fenntartásában is részt vehetnek; illetve, ha a család kommunikációs nehézségekkel küzd és egyes tagjai nem jönnek ki jól egymással.

A családterápia a családi kapcsolatokra, kötelékekre összpontosít - igénybe vehető önálló terápiás formaként, vagy egy adott családtag egyéni terápiájával párhuzamosan, mintegy azt kiegészítve. A családterápeuta a családra, mint rendszerre tekint (melynek egésze több, mint az azt alkotó tagok száma) és megpróbálja azonosítani azokat a kapcsolatokat és egyéni problémákat melyeket a családi dinamika eredményez és tart fenn (a családterapeuta szerint tehát a problémák nem egy adott családtag hibájából adódnak, és így a család közös feladata ezek megoldása).

Például ha a gyermek küzd magatartási nehézségekkel a terapeuta azon dolgozik az egész családdal, hogy megtudja, milyen minták járulnak hozzá viselkedéséhez (illetve ezek hogyan hatnak a különböző családtagokra), és nem pedig a gyermekkel dolgozik egyéni terápiában.

A családterápia az alábbi területekre összepontosít:

• Kommunikációs minták, beleértve a családon belüli a kisebb "alrendszereket" (pl. testvérek hogyan kapcsolódnak, vagy a szülők hogyan kapcsolódnak stb.)

• A szerepek és felelősség megjelenése az egyes családtagok életében

• A családra jellemző kommunikációs stílus (verbális és nonverbális)

• A kihívások, melyekkel a család szembenéz, illetve a stratégiák, melyeket a család ezek leküzdésére használ

 

A Rendszerszemléletű Családterápia olyan integratív megközelítés, amely a családra, mint élő szervezetre tekint és a rendszerszintű összefüggések kezelésére törekszik, nem pedig az egyes személyek elszigetelt viselkedésének korrigálására. A rendszerszemléletű családterápia nem próbálja "megjavítani" családtagokat, hanem segítséget nyújt, hogy a család minden tagja megértse, újratervezze és együtt megváltozássa a családi dinamikát közösen megvitatva a nemkívánt hiedelmeket és szokásokat.

A rendszerszemléletű családterápia általában rövid távú (10-16 ülés vagy kevesebb) és cél-orientált; a hangsúly az olyan konkrét problémák megoldásán van, mint:

• tanulási nehézségek

• viselkedési nehézségek (pl. harag, félelem, stb. kezelése)

• válás

• költözés

• új családtagok elfogadása, integrációja

• veszteségek és gyász

• stb.

 

A családterápia segíthet az egész családnak, hogy megtanulják egymást építő módon támogatni,

megosszák és tiszteletben tartsák a családtagok különböző nézőpontjait, elképzeléseit, nézeteit és történeteit;

a családterápia segít Önnek és családjának, hogy felfedezze a problémákból ki, és előre mutató utat.