Eva Pollak
Pollák Éva
Tanácsadó szakpszichológus
Pár-, és családterapeuta
Asszertivitási tréning

“Mindenki szabad amíg mások szabadságát nem akadályozza.”

Habár az 'asszertivitás' szó sejtethet egy fajta keménységet, az asszertivitás közel sem ad helyet az indulatosságnak; épp ellenkezőleg, az asszertív ember képes mind saját maga, mind környezete elfogadására. Az asszertivitás szó tehát azon képességünkre utal, hogy felismerjük saját vágyainkat és szükségleteinket és ezeket a környezet figyelembe vételével valósítjuk meg/elégítjük ki. Ez csupán akkor lehetséges, ha az önelfogadáson túl képesek vagyunk figyelembe venni mások reális érdekeit is.

Igenis lehetséges őszintén kifejezni érzéseinket életünk nehéz pillanataiban is anélkül, hogy ezzel másokat megbántanánk. A magabiztos, asszertív módon kommunikáló ember célja mindig a nyerek-nyersz szituáció elérése, azaz egy olyan helyzet létrehozása, melyben a közösen létrehozott kompromisszum mindkét fél számára elfogadható és érdekeikkel összeegyszetethető. Az asszertív viselkedés tehát egy pozitív határterületet képez a passzív és az agresszív viselkedésen túl, az asszertív reakció ugyanis sem a behódolásra sem az elnyomásra nem törekszik.

Azok, akik önbizalom híján akaratukat állanóan mások akaratának rendelik alá:

  • idővel elveszthetik önbecsülésüket és a pozitív kimenetelű változásba vetett hitüket
  • őszintétlen légkörben élnek, hiszen valódi érzéseiket el kell fedniük, rejteniük mások elől
  • azt tapasztalhatják, hogy idővel egyre nehezebben és kevésbé lesznek képesek őszintén megnyílni, bízni, szeretni, illetve intim kapcsolatokat ápolni

Az asszertivitás tréning célja a kliensben megtanítani a bizonytalanságot és a magabiztosságot sugárzó viselkedések közti különbségtételt; illetve arra bíztat, hogy:

  • CSELEKEDJÜNK saját belső erőforrásainkra támaszkoda és bízva önmagunkban
  • FELISMERJÜK és MÓDOSÍTSUK a nem megfelelő viselkedéseket
  • MONDJUNK NEMET, amikor szükséges
  • FEJEZZÜK KI őszintén és önérvényesítően érzéseinket
  • KOMMUNIKÁLJUNK a korábbinál hatékonyabb módon.

Ne felejde: Sosem azt kapjuk, amit megérdemelnénk, hanem azt, amit sikerült kialkudni magunknak!